رسانه‌های نوین و بهره گیری از آن در تبلیغ دینی
39 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی امت اسلامی/قم/جامعه المصطفی العالمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/12/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: رسانه به عنوان مهمترین عامل ارتباطی عصر حاضر و یکی از عوامل شکل دهی هویت و تفکر انسانی نفوذ گسترده‌ای در زندگانی نوین بشری داشته است. تأثیر و کارکرد شگرف رسانه در عصر حاضر به شدت افزایش یافته و در حال گسترش است. رسانه‌ نوین با پیشرفت‌های سخت افزاری که در طول سده اخیر پدید آمد، مرتباً جایگاه والاتری برای خود یافت و سیر تکاملی خو را در نوردید. این پیشرفت ها در جهان غرب و زیر سایه تفکر غربی انجام گرفت و اولین بهره برداران و در حقیقت صاحبان رسانه نوین غربیان تلقی می‌شوند. بهره برداری و استفاده از رسانه با کمی تأخیر در جهان اسلام آغاز گردید، و از آنجا که رسانه تأثیر به سزایی در فضای تبلیغی و معرفی اندیشه های اسلامی و امت اسلامی دارد، مورد استقبال و استفاده مسلمانان قرار گرفت. از آنجا که یکی از آموزه‌های اسلام انتشار دین و تبلیغ است و این مسأله ذیل عناوین مختلف مورد توجه و تأکید قرار گرفته است، رسانه نوین به عنوان ابزار تبلیغی مورد توجه قرار گرفت، البته متأسفانه چنانچه باید مورد بهره برداری قرار نگرفته است. رسانه‌های نوین داراری خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود هستند که برای تبلیغ دینی باید با آن آشنا‌، و ویژگی‌ها و آسیب‌ها و مشکلات آن را در کنار یکدیگر شناخت و به صورت مناسب به تعامل با آن پرداخت. از مهمترین ویژگی‌ها سرعت انتقال مفاهیم و گستردگی حیطه مخاطب همچنین تأثیر ناخودآگاه ابزار رسانه‌ای بر محتوای تبلیغی است. کلید واژه: رسانه، تبلیغ، ارتباط، پیام دینی، تبلیغات اسلامی.