تهدیدها و فرصت‌ها در برابر جهانی شدن فرهنگ اسلامی
41 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن/بهمن 1390/مؤسسه مطالعات ملی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/11/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده جهانی شدن از مسائلی است که در دهه‌های اخیر در مجامع علمی مورد توجه قرار گرفته است، هر چند ابتدای مطرح شدن آن با مسائل اقتصادی بوده اما وجه فرهنگی آن دارای اهمیت بسیاری است. اسلام به عنوان دین خاتم داعیه‌دار جهانی بودن و جهان‌گیر شدن دین الهی است، برای نزدیک شدن به جهانی شدن اسلام، می‌بایست راهکارهای جهان‌گیر شدن فرهنگ اسلامی را شناخت. امروزه بر سر راه جهانی شدن فرهنگ اسلامی موانع بسیاری به وجود آمده، قدرت‌های رقیب که خواستار به دست‌گیری قدرت بیشتر در جهان آینده هستند با اهتمام بر امر جهانی شدن سعی در قالب شدن فرهنگ خود بر جهان دارند، که برخی از آن با عنوان جهانی سازی یاد می‌کنند. در این زمینه رسانه نقش بسیار مهم و اساسی ایفا می‌کند، و یکی از مهمترین تهدیدها در قبال جهانی شدن اسلام به حساب می‌آید. مهمترین عامل قدرت و فرصت نیز رسانه‌ها هستند که برای برقراری جهانی شدن اسلامی باید از آن بهره برد. رسانه به عنوان پل ارتباطی جوامع بشری یک فرصت برای جهانی شدن اسلام است. از لحاظ محتوا اسلام دارای معارف انسانی ارزشمند و مطابق با فطرت بشری است و شناساندن صحیح آن سبب هدایت بشر خواهد بود. این عامل از ویژگی‌ها و عوامل تحقق جهانی شدن اسلام خواهد بود. مهمترین راهکارها برای تحقق جهانی شدن اسلامی، بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و مقابله با تهدیدهای پیش رو و بهره‌گیری صحیح از رسانه‌های نوین است. واژه‌های کلیدی: جهانی شدن، فرهنگ، اسلام، تبلیغ، ارتباط، رسانه.